Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve kokusu yoktur.

Karbondioksit Gazının Özellikleri Nelerdir?

Karbondioksit gazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Havadan ağırdır.
 • Kokusuz ve renksiz bir gazdır. Daha yüksek konsantrasyon halinde bulunan karbondioksit gazı, asidik bir kokuya sahiptir.
 • Moleküler ağırlığı, 44,01 mol/gr’dır.
 • -78 derecede kaynama özelliği sergiler.
 • Sıvı olarak 1,178 kg/litre yoğunluğa sahiptir.
 • 1 atmosfer basıncında ve 25 derece sıcaklıkta 850 j/kg spesifik ısıya sahiptir.
 • atmosferik basınç altında 629 birim genleşme hacmine sahiptir.
 • 31 derece kritik sıcaklığa sahiptir. 73,82 bar kritik basınca sahiptir.
 • Atmosferde %0,035 oranında karbondioksit gazı bulunmaktadır.
 • Düşük sıcaklıklarda katı halde bulunur. Bu haline kuru buz adı verilir. Kuru buz; yanmayan, tadı ve kokusu olmayan ve zehirli etkilere sahip olmayan özelliklere sahiptir.
 • Karbondioksit gaz halinde iken zehirlidir. Özellikle boğucu özelliğe sahiptir. Karbondioksit sonucu meydana gelen ölümler, gazın boğucu etkisinden dolayıdır.
 • CO2 kimyasal simge ile periyodik tabloda ifade edilir.

Neden Karbondioksit?

Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Çözünürlük:

Söz konusu olan bir sıvı ile gazın karıştırılması olduğunda en önemli konu çözünürlüktür. Karbondioksit suda iyi çözünen bir gazdır. Hatta karbondioksit toksik olmayan gazlar arasında en fazla çözünürlüğe sahip olan gazdır. Normal atmosfer basıncı söz konusu olduğunda 1 litre suda 1,5 litre karbondioksit çözünebilir.

Öte yandan gazların birçoğu suda çözünemez (örneğin, helyum, hidrojen vb.) suda çözünebilen gazların birçoğu ise zehirlidir (örneğin hidrojen sülfür, amonyak, sülfür dioksit vb.). Bununla birlikte başka gazların da kullanıldığı içecekler vardır ancak bunlar son derece pahalı olduğundan çok az üretilir.

Ayrışmazlık:

Karbondioksitin suda çok iyi çözünmesi, suyun karbonik asit ile tepkimeye girmesi sayesinde gerçekleşir. Bu tepkime de içecekten çıkan “tıs” sesinin sebebidir. Bu tıslama sesi içeceğin görüntüsünün güzel olmasını sağlarken tadını da güzelleştirir.

Kısacası karbondioksitin su ile karıştırılması sonucunda elde edilen sıvı stabildir yani ayrışmaz. Diğer gazlarla karşılaştırıldığında karbondioksit bu konuda da en iyi sonucu veren gazdır.