Güneş ışınları atmosferden geçerek yeryüzünü gün boyu ısıtmaktadır. Işınların bir kısmı ise yeryüzüne çarptıktan sonra uzay boşluğuna geri yansır. Ayrıca ısınan kara ve denizler ise sıcaklık farklarından dolayı soğumaya başlar. Karbondioksit, metan, su buharı ve azot oksit gibi gazlar ise dünyadan geri yansıyan bazı kızılötesi ışınları soğurarak bu ışınları yeryüzüne geri yansıtır. Bu şekilde dünyayı yaşanabilir sıcaklıkta tutarlar. Bu olaya sera etkisi, bunun gerçekleştiren gazlara (karbondioksit, metan, azot oksit ve su buharı) da sera gazları denir. Sera etkisi dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için önemli bir olaydır. Sera etkisi olmasaydı güneşten gelen ışınların hepsi kolaylıkla uzaya geri yansır, gündüzleri ısınan deniz ve karalar da geceleri çok hızlı bir şekilde soğurdu. Çünkü bu sera gazları bir nevi ısı depolama aracı gibi çalışmaktadır. Bu gazlarda depolanan ısı dünyanın yaşanılabilir sıcaklık değerinde tutulmasının sağlanmasında katkı sağlar.

Dünya atmosferinde en çok bulunan sera gazları şunlardır:
• Su buharı
• Karbondioksit
• Metan
• Azot oksit
• Ozon
• Klorofloro karbonlar
• Hidroflorür karbonlar

1997 yılında küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası en önemli çerçeve olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sonrası yapılan müzakerelerle imzaya açılan ve karbondioksit ve sera etkisine yol açan diğer gazların salımını azaltmayı hedefleyen Kyoto Protokolü Ek-A bölümünde altı sera gazı ve salım kaynakları listelenmiştir. Bu sera gazları şunlardır:
• Karbondioksit
• Metan
• Nitröz Oksit
• Hidroflorür karbonlar
• Perfloro karbonlar
• Sülfürhekza florid

KÜRESEL ISNMANIN SONUÇLARI:

Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olarak, şiddetli kasırgalar ve sellere neden olurken, uzun süreli kuraklıklar ile de çölleşmelere neden olmaktadır.

Kutuplardaki buzulların erimesi kıyı kesimlerin tamamen sular altında kalmasına sebep olacaktır. Bu da dünyadaki yaşanabilir alanı daraltacaktır.

Karlı dağlardaki ısı değişimleri nedeniyle sık sık çığlar oluşacak ve çevresindeki yerleşim yerlerine tehlikeye sokacak.

Su kaynaklarının hızla tükenmesi sonucu susuzluk baş gösterecek.

Sıcaklık artışları kuraklık, çölleşme ve orman yangınlarına neden olmaktadır.