29 Kasım 2021

Okul Müdürü Nasıl Olunur?

Okul müdürü görevleri nelerdir, ne iş yaparlar?

Okul müdürlerinin yapmakla yükümlü olduğu görev, yetki ve sorumlulukları yasalarca belirlenmiş durumdadır. Okul müdürleri genel olarak az çalıştıkları için eleştirilen kimselerdir. Fakat aşağıdaki maddelerden de görebileceğiniz üzere oldukça zor görevleri bulunmaktadır.

 • Okul müdürleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun bir şekilde yürütmektedir.
 • Öğretim yılı henüz başlamadan okulda bulunan personellerin iş dağılımlarını yapar ve bunları bildirir. Ayrıca öğretmenlerin okutacakları derslere ilişkin görevlerinin dağıtımını gerçekleştirir.
 • Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar.
 • Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Eğitim ve öğretim sürecinin daha etkili bir biçimde ilerlemesi ve var olan sorunların çözümü adına kurul, komisyon, ekipleri oluşturur ve buradan çıkan kararları onar, gerektiğinde de üst mercilere bildirir.
 • Öğretmen performanslarını ölçümlemek için her dönemde en az bir kere dersini izler ve rehberlikte bulunur.
 • Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Bunun dışında okul ihtiyaçlarını belirler ve bütçe imkanlarına göre satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Okul ve kurumun düzeni ile ilgili bütün tedbirleri alır.
 • Personellerin sicil ve disiplin işleri ile öğrenci ödül ve disiplin işlerini yönetir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Ders yılı içinde velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere en fazla 5 gün izin verebilir.
 • Öğretmenlerin ve ayrıca öğrencilerin nöbet ve görev yerlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
 • Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamakla görevlidir.
 • Görevini eksiksiz yerine getiren personellerin ödüllendirilmesini teklif edebilirken, görevini aksatan personellerin de hakkında disiplin işlemi yapılmasını sağlayabilir.
 • Herhangi bir sebepten dolayı görevinin başında bulunamayan personel yerine görevlendirmeler yapar.
 • Eğitim ve öğretimde her türlü mevzuat değişikliğini takip eder ve ilgili kişilere duyurulmasını sağlar.
 • Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirir.
 • Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
 • Görev tanımındaki diğer görevleri yapar.

Okul müdürü olma şartları nelerdir?

Okul müdürü olabilmek için çeşitli şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan kimseler okul müdürü olarak görev alamazlar. Aşağıda kimler okul müdürü olabilir maddeler halinde verdik.

 • Yüksek okul/fakülte mezunu olmalısınız.
 • Başvuru sırasında MEB’de kadrolu öğretmen olmalısınız,
 • Atanmak istediğiniz kuruma branşınız gereği öğretmen olabilme hakkınız olmalı, (Türkçe Öğretmeni Liseye, Tarih Öğretmeni de Ortaokula başvuramaz.)
 • Soruşturma ile yöneticilik üzerinizden alınmamış olacak. (Alınmışsa 4 yıl geçmişse başvuru yapabilirsiniz)

Bu vermiş olduğumuz şartlar okul müdür olma şartları arasında olmazsa olmaz şartlardır. Bir de aşağıda vermiş olduğumuz şartlar bulunmaktadır. Bunlardan bir maddeyi bile sağlıyorsanız okul müdürü olarak görev alabilirsiniz.

 • Daha önce Asil Müdür olarak görev yapmışsanız ya da,
 • En az 2 yıl müdür başyardımcısı olarak çalışmışsanız ya da
 • Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ve müdür başyardımcılığı yapmışsanız bu görevlerinizi sürelerinin toplamı en az üç yıl ise ya da bu görevlerden herhangi birini 3 yıl yaptıysanız (örneğin 3 yıl müdür yardımcılığınız varsa) ya da
 • MEB’de şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışsanız ya da
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmışsanız,

Okul müdürü olarak görev alabilirsiniz. Tekrar bahsetmek gerekirse genel şartların hepsini sağlıyor olmanız zorunludur. Fakat özel şartlardan bir tanesini bile sağlamanız okul müdürü olmak için başvuru yapmanıza olanak tanımaktadır. Hiç idarecilik görevinde bulunmamış ancak 8 sene öğretmenlik yapmış birisi de okul müdürü olmak için başvuru yapabilmektedir.

Okul müdürü nasıl olunur?

Şayet yukarıda vermiş olduğumuz şartları sağlıyorsanız, okul müdürü alımı için açılan kontenjanlara başvuru yapabilirsiniz demektir. Bunun için öncelikle bir sözlü sınavdan geçirilirsiniz. Boş bulunan kadro sayısının 3 katı aday bu sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınavda aşağıda vermiş olduğumuz kriterler göz önüne alınır ve puanlama yapılır.

 • Öğrenim durumunuz (lisans, yüksek lisans, doktora)
 • Ödüller (her bir ödülün biri geçerli)
 • Cezalar (olumsuz puan)
 • Hizmetiniz (öğretmen ve yöneticilikte geçen hizmet süreleri)

Toplam 100 puan üzerinden tarafınıza bir sözlü sınav puanı verilmektedir. Bu puan görevlendirmenizin yapılması için gereken puanın yüzde 50’sini sağlar. Geriye kalan yüzde 50 ise başvuru sırasında doldurmuş oldukları formdaki bilgilerden verilmektedir. Bu puana ek olarak çeşitli ek puanlar da kazanabilirsiniz.

 • İmam hatip ortaokuluna başvuran Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenlerine
 • İmam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarına başvuran meslek dersleri alan öğretmenleri
 • Sosyal bilimler liselerine başvuran Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri
 • Güzel sanatlar liselerine başvuran Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri
 • Spor liselerine başvuran Beden Eğitimi alan öğretmenleri – Özel eğitim kurumlarına başvuran rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenlerine


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir