1 Aralık 2021

TYT Zorluk Derecesi Nedir?

TYT zorluk derecesi, eğitimciler tarafından değerlendirilebilecek bir kriterdir. TYT sınavı totalde 120 sorudan oluşan bir sınavdır. 120 sorunun 40’ı Türkçe, 40’ı Matematik, 20’si Fen Bilimleri ve 20’si Sosyal Bilimler derslerinden oluşmaktadır. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri testi alt dallara ayrılarak geniş konu içeriklerine sahiptir. 120 soru için verilen süre 135 dakikadır. Adayların bu süre içerisinde tüm soruları yanıtlayarak verilen kağıda kodlamalarını yapmış olması istenmektedir. TYT zorluk derecesi bakımından değerlendirildiğinde çalışarak herkesin kolaylıkla yapabileceği bir sınavdır. Başarılı olunabilmesi için sistemli bir çalışma programının oluşturulması yeterli olabilecektir.

TYT Sayısal Bölümün Zorluk Derecesi Nedir?

TYT zorluk derecesi, bölümlere ya da konulara göre farklılık gösterebilmektedir. TYT genel olarak bilgi ve yeterliliğin ölçümlendiği bir sınavdır. Sayısal bölümde toplamda 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri testleri bulunmaktadır. Matematik testinde yaklaşık 10-12 geometri sorusu sorulabilmektedir. Bu testte sorulan matematik ve geometri soruları ile birlikte adayların matematik kavramlarını kullanabilme, işlem yapabilme, matematiksel işlemleri kullanarak soyut düşünce gücünü kullanabilme, matematiksel işlem kabiliyetini günlük hayatta düşünebilme ve kullanabilme gücünü ölçen sorular yönetilmektedir.

Matematik soruları yoğun bilgi birikimi istemeyeceği gibi, ağırlıklı olarak değerlendirme ve yorumlamaya dayalıdır. Bu sorular içerisinde mantık soruları da bulunmaktadır. Sayısal bölümde diğer bir test ise Fen Bilimleridir. 20 tane Fen Bilimleri sorusunun 7’si Fizik, 7’si Kimya ve 6’sı Biyoloji sorularıdır. Bu testte adayların Fizik, Kimya ve Biyoloji konuları hakkında bilgi ve yeterlilik seviyesi ölçülmektedir. Sayısal bölümde adayların düzenli bir çalışma, konu tekrarı ve bol test çözümü ile kolayca başarılı olabileceklerdir. TYT zorluk derecesi, sayısal bölümde yıllar içerisinde sorulan sorulara göre değişiklik gösterebilecektir.

TYT Sözel Bölümün Zorluk Derece Nedir?

TYT zorluk derecesi en çok merak edin testlerden bir tanesi sözel bölümdür. Sözel bölüm testleri Türkçe ve Sosyal Bilimler testinden oluşmaktadır. Adaylara Türkçe testinde toplamda 40 soru sorulmaktadır. Adaylara yöneltilen Türkçe soruları ile Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu anlayabilme, yorumlayabilme, kelime haznesi, cümle bilgisi, imla kurallarını bulabilme ve değerlendirebilme gibi yetenekleri ölçülebilmektedir. Türkçe sorularına özellikle eklenen mantık soruları, adayların mantık yürüterek doğru sonuçlara ulaşabilmesine imkan tanıyacaktır.

Ağırlıklı olarak sorulan paragraf soruları ise adayların okuduğunu anlaması ve anladığı paragraftan çıkarım yapabilmesi için sorulabilmektedir. Sözel bölüm testlerinden bir diğeri ise Sosyal Bilimler testidir. Sosyal Bilimler testi bölümünde totalde 20 soru bulunmaktadır. 20 sorunun 5’i Felsefe, 5’i Tarih, 5’i Coğrafya ve 5’i Din Kültürü dersi ve konularını kapsamaktadır. Adaylara yöneltilen bu sorular ile Felsefe, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü gibi derslerde bilgi ve becerilerin yeterliliği ölçülebilecektir. Sözel bölümün tamamı yazılı konulardan oluşan ve okuduğunu anlama ve ilişkilendirme ile kolayca yapılabilen bir derstir. Zorluk derecesi, yıllara ve konulara farklılık gösterebilen bu bölüm sık konu tekrarı ve test çözümü ile kolaylıkla çözülebilecektir.

The post TYT Zorluk Derecesi Nedir? appeared first on AYT Sınavı Sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir