23 Mayıs 2022

Gümrük Müşaviri Nedir, Nasıl olunur?

Gümrük müşaviri nedir, ne anlama gelir, nasıl olunur ve gümrük müşaviri kimdir? Gümrük müşaviri nasıl olunur, gümrük müşaviri olmanın şartları nelerdir, kimler olabilir? Gümrük müşavirleri ne iş yapar, görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Gümrük müşaviri olmak istiyorsanız bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.   

Gümrük müşaviri nedir, ne anlama gelir, kimdir, kime denir?

Gümrük müşaviri , gümrük belgelerini hazırlamak ve malların ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için yürürlükteki tüm yasalara uygunluğunun denetlenmesinden sorumlu gümrük personeline verilen addır. Bir eşyanın gümrükten çekilmesi için özel bir prosedür vardır . Gümrük müşavirleri , eşyanın gümrükten geçmesi için gerekli belgeleri bu prosedüre göre düzenler . Gümrük müşavirliği konusunda yeterli bilgi bulunmamakla birlikte mesleği yeni değildir. Öyle ki gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk mesleklerden biridir. Peki tam olarak ne yapmalı  gümrük müşavirleri yapar mı?  

Gümrük müşaviri ne yapar, görevleri nelerdir?

Ülkemizde 50 binin üzerinde ithalat ve 30 binin üzerinde ihracat firması faaliyet göstermektedir. Tüm bu firmaların gümrük işlemleri gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren mesleklerden biri olan gümrük müşavirliği, ülkemizdeki en eski ve en önemli mesleklerden biri olarak gösterilmektedir. Görevleri Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı aşağıda verilmiştir.       

 •   Gümrük işlemlerinde müşteri tarafından ödenecek vergi ve harçları belirtmek,
 •   Gümrük faturaları, menşe belgeleri ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat evraklarının müşteri adına vekaletname ile imzalanması .   
 •   İhracat ve ithalat için gerekli belgeleri yasa ve usullere uygun olarak hazırlamak ,     
 •   Müşterileri ihracat ve ithalat işlemleri, kotalar ve gümrük ile ilgili diğer konularda bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 •   Kargonun tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük müşaviri ile iletişime geçmek,

Gibi görev yetkileri ve sorumlulukları vardır. Görev tanımları gümrük müşaviri Gümrük sayılı Kanun 7681. belirtilen So nasıl yok bir gümrük müşaviri olmak?       

Gümrük müşaviri olmanın şartları nelerdir?

Gümrük müşaviri nasıl olunur konuşmadan önce mesleğe adım atmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlardan bahsedelim.

To haline bir gümrük müşaviri, önce milletvekili gümrük müşavir unvanını alması gerekir. Bunun için taşımanız gereken gümrük müşavir yardımcısı olma şartları aşağıda verilmiştir.       

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma lisansına sahip olmak,
 • Kamu haklarından mahrum kalmamak,
 • Cezai veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınmama,
 • Bir yıl gümrük müşavirliği ile staj amaçlı çalışmış olmak,
 • İhmal suçları dışında; Affa bile, ağır hapis cezası veya hapis beş yıldan fazla veya buraya gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, zimmet, iflas, gasp , rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalancı resmi ihalelere ve satın almalara hile karıştırmaktan veya devlet sırlarını ifşa etmekten, vergi kaçırmaktan veya vergi kaçırmaya teşebbüs etmekten mahkum olmamak için tanıklık , suç , iftira,          

gibi uygulama koşulları . Gümrük müşavirinin görev tanımı 7681 Sayılı Gümrük Kanununda açıkça belirtilmiştir. Peki gümrük müşaviri hangi bölümden olacak?      

Gümrük müşaviri nasıl olunur?

Öncelikle gümrük müşaviri olmak için; Hukuk, iktisat, finans, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve endüstri mühendisliği branşlarında ve liselerde eğitim veren fakülte ve yükseköğretim kurumunun yaptırımı olan yabancı yükseköğretim kurumlarının muadili en az lisans düzeyinde tamamlanmış olmalıdır.   

Bahsettiğimiz bölümlerden mezun olanların mezun olduktan sonra bir gümrük müşavirinde veya bir gümrükleme şirketinde 1 yıllık zorunlu stajını tamamlamaları gerekmektedir. 1 yıllık staj süresini stajyer gümrük müşaviri olarak tamamladıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan gümrük müşavirliği sınavına girmeleri gerekmektedir . Sınav ilanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve sınav başvuru tarihleri ​​Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurular bölümünde bulunabilir. Gümrük müşavirliği sınavı sonucunda en az 60 puan alanlar B Karnesi almaya hak kazanır . B Karnesi alanlara gümrük müşavir yardımcısı diyoruz. Gümrük müşavir yardımcısı olarak 2 yıl çalıştıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu sınava katılmanız ve en az 70 puana hak kazanmanız gerekmektedir. Adaylar olsun 70 puan almak Bir sertifikayı , bunlar gümrük müşaviri unvanı almak edilir.                      

Gümrük komisyoncuları nerede çalışır?

Gümrük müşavirleri özel sektörde, gümrük şirketlerinde veya kamu sektöründe çalışma imkanına sahiptir . Gümrük firmaları, özel üniversitelerde gümrükleme bulmak istiyorlarsa dış ticarette eğitim alma, ihracat ve ithalatta ders verme imkânına da sahipler. Bunun dışında çalışma imkanları sınırlıdır.         

Gümrük müşaviri bir kamu görevlisi mi yoksa bir memur mu?

Gümrük müşaviri bir kamu görevlisidir, yani memur statüsüne sahiptir . Hakları da buna göre belirlenmiştir.     

Bu yazıda , biz ilişkin ayrıntılı bilgiler verdik bir gümrük müşaviri, olmak için gerekli koşullar olabilir , bu zor olduğunu olmak ve mesleğin tanımı . Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzde belirtebilirsiniz. Gümrük müşaviri maaşları hakkında da diğer yazımızdan bilgi alabilirsiniz .                 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir